Blog

Odszkodowanie za represje w PRL

0

Wiele osób represjonowanych w czasie komunizmu przez lata odczuwało tego skutki. Konsekwencją skazania za przestępstwo polityczne mogła być utrata pracy, brak możliwości znalezienia nowego zatrudnienia czy awansu w dotychczasowym miejscu pracy, pogorszenie się sytuacji zdrowotnej, rozpad więzi rodzinnych, konieczność przeprowadzki. Nikt nie zwróci straconych w więzieniu dni, jednak można otrzymać za ten czas rekompensatę od Skarbu Państwa. Na podstawie przepisów tzw. ustawy […]

Read More