Sprawy karne

Jaką pomoc w zakresie prawa karnego u nas uzyskasz

Występujemy jako obrońcy oskarżonego i pełnomocnicy pokrzywdzonego w procesach karnych. Działamy też na etapie postępowania przygotowawczego, w tym jako obrońcy podejrzanego oraz w postępowaniu wykonawczym. Przygotowujemy wnioski o przerwę w karze i odroczenie wykonania kary. Uczestniczymy w posiedzeniach aresztowych.

Prowadziliśmy m.in. sprawy zorganizowanych grup przestępczych, sprawy o handel narkotykami, o pobicia i rozboje, napaść na funkcjonariusza publicznego, kradzieże samochodów, włamania, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji czy o przestępstwa seksualne. Reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach karnoskarbowych, w tym o tzw. karuzele podatkowe.

Co dalej?

Umów się na wizytę!