Sprawy rodzinne

Co możemy zrobić w kwestiach prawa rodzinnego

Reprezentujemy w sprawach o rozwód, separację, podział majątku, rozdzielność majątkową, alimenty, kontakty z dzieckiem, związanych z władzą rodzicielską, o przysposobienie, a także o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prowadziliśmy wiele spraw o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie, a także o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej, w tym z datą wsteczną. Występowaliśmy jako pełnomocnicy w sprawach o podział majątku. Dochodziliśmy alimentów bieżących i zaległych przed sądem oraz na etapie postępowania egzekucyjnego. Doradzaliśmy w kwestii kontaktów z dzieckiem i związanych z władzą rodzicielską.

Co dalej?

Umów się na wizytę!