Wsparcie dla cudzoziemców

W jakis posób pomagamy cudzoziemcom

Pomagamy w legalizacji pobytu. Przygotowujemy ponaglenia i skargi na bezczynność organów administracji w sprawach związanych z wydaniem zezwolenia na pobyt w Polsce. Sporządzamy wnioski i reprezentujemy obcokrajowców przed urzędami oraz w sprawach sądowych. Zapewniamy obsługę prawną w sprawach dotyczących zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, założenia działalności gospodarczej przez obcokrajowca. Tłumaczymy przepisy prawa polskiego. Posługujemy się biegle językiem angielskim i hiszpańskim.

Co dalej?

Umów się na wizytę!